logo
Krediti background Tarife Background Savjeti background Help i info background Krediti background Telekom background Savjeti background Help i info background button navigacija osnovno uvjeti uvjeti dodatno Naruči Naruči

Blogovi i preporuke

Obiteljska mirovina uvjeti, pravo na obiteljsku mirovinu

19/12/2012

Zanima vas tko ima pravo na obiteljsku mirovinu i koji su uvjeti kako bi se dobila obiteljska mirovina.

Zanima vas tko ima pravo na obiteljsku mirovinu i koji su uvjeti kako bi se dobila obiteljska mirovina. Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju iz članka 60. pravo na obiteljsku mirovinu imaju članovi obitelji umrlog osiguranika prema članku 21. istog zakona pod uvjetom da je osiguranik navršio najmanje 5 godina staža osiguranja ili najmanje 10 godina mirovinskog staža ili ako je osiguranik ispunjavao uvjete o dužini mirovinskog staža za stjecanje prava na invalidsku mirovinu ili ako je osiguranik bio korisnik starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine ili ako je osiguranik bio korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju.

Ako je smrt osiguranika ili osigurane osobe iz čl. 18. do 20. ZOMO-a nastala zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku mirovinu bez obzira na dužinu mirovinskog staža osiguranja osiguranika.
Od 28. ožujka 2008.članovi obitelji umrlog osiguranika koji je radio manje od punoga radnog vremena , prema Zakonu o radu, primjerice bio je zaposlen na četiri sata, za ispunjenje uvjeta staža za priznanje prava na obiteljsku mirovinu , razdoblje koje je umrli osiguranik proveo u zaposlenju s nepunim radnim vremenom smatra se razdobljem provedenim u zaposlenju s punim radnim vremenom.
Članovi obitelji koji imaju pravo na obiteljsku mirovinu su udovac ili udovica, razvedeni bračni drug, izvanbračni drug, dijete i roditelj.
Udovica ili udovac imaju pravo na obiteljsku mirovinu prema čl. 61. ZOMO-a:

- ako su do smrti bračnog druga po kojem im to pravo pripada navršili 50 godina života ili

- ako su mlađi od 50 godina života i ako je do smrti bračnog druga nastupila opća nesposobnost za rad ili je takva nesposobnost nastala u roku od jedne godine nakon smrti bračnog druga ili 

- ako je nakon smrti bračnog druga ostalo jedno ili više djece koja imaju pravo na obiteljsku mirovinu, a udovica ili udovac obavljaju roditeljsku dužnost prema toj djeci. Ako tijekom trajanja prava po toj osnovi nastupi opća nesposobnost za rad, zadržavaju pravo na obiteljsku mirovinu dok postoji takva nesposobnost. 

Ako udovica ili udovac do smrti bračnog druga nisu navršili 50, ali su imali 45 godina života , imaju pravo na obiteljsku mirovinu kad navrše 50 godina života.

Udovica ili udovac koji su tijekom trajanja prava na obiteljsku mirovinu navršili 50 godina života zadržavaju to pravo trajno, a ako to pravo prestane prije navršene 50. godine života, ali nakon navršene 45. godine života, pravo na obiteljsku mirovinu mogu ponovno ostvariti kada navrše 50 godina života. 

Udovica stječe pravo na obiteljsku mirovinu i kada je dijete osiguranika rođeno nakon njegove smrti. U tom joj slučaju pravo na obiteljsku mirovinu pripada od dana smrti osiguranika.
Razvedeni bračni drug ima pravo na obiteljsku mirovinu ako mu je sudskom odlukom dosuđeno pravo na uzdržavanje.

Izvanbračni drug koji je s osiguranikom ili s korisnikom mirovine do njegove smrti živio u zajedničkom kućanstvu najmanje tri godine  ima pravo na obiteljsku mirovinu prema istim uvjetima kao i bračni drug.  Stoga sve što je navedeno u vezi sa stjecanjem , određivanjem, korištenjem, ponovnim određivanjem i gubitkom prava na obiteljsku mirovinu za udovicu primjenjuje se i na izvanbračnu udovicu .
Status izvanbračne zajednice utvrđuje se u izvanparničnome sudskom postupku.
Pravo na obiteljsku mirovinu može ostvariti samo ona osoba koja je u trenutku stupanja na snaguZakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju «Narodne novine» , broj 35/08.odredba članka 7., tj. 28. ožujka 2008. živjela u izvanbračnoj zajednici koja je trajala najmanje tri godine.

Dijete stječe pravo na obiteljsku mirovinu prema čl. 64. ZOMO-a:

- ako je u trenutku smrti roditelja mlađe od 15 godina ili mlađe od 18 godina ako je prijavljen službi za zapošljavanje radi zaposlenja

- ako je nastupila opća nesposobnost za rad, do dobi do koje se djeci osigurava pravo na obiteljsku mirovinu, tada ima pravo na obiteljsku mirovinu za sve vrijeme dok takva nesposobnost traje

- ako je opća nesposobnost za rad nastupila nakon dobi do koje se djeci osigurava pravo na obiteljsku mirovinu, a prije smrti osiguranika ili korisnika prava ima pravo na obiteljsku mirovinu ako ga je umrli uzdržavao do svoje smrti 

- ako je u trenutku smrti osiguranik na redovitom školovanju ili započne takvo školovanje nakon smrti osiguranika. To pravo pripada djeci do kraja redovitog školovanja, ali najduže do navršene 26. godine života. Ako je redovito školovanje prekinuto zbog bolesti, dijete ima pravo na obiteljsku mirovinu i za vrijeme bolesti do navršene 26. godine života kao i nakon tih godina, ali najviše onoliko vremena koliko je zbog bolesti izgubljeno za redovito školovanje, ako je ono nastavljeno prije navršenih 26 godina života. 

Dijete kod kojeg, tijekom trajanja prava na obiteljsku mirovinu, nastupi opća nesposobnost za rad, zadržava to pravo dok postoji takva nesposobnost.
Roditelj kojeg je osiguranik ili korisnik prava uzdržavao do svoje smrti ima pravo na obiteljsku mirovinu:

- ako je do smrti osiguranika ili korisnika prava navršio 60 godina života (od 1. studenoga 2010. isti su uvjeti za majku i oca)
- ako je roditelj mlađi od 60 godina, ali je do smrti osiguranika ili korisnika prava nastala opća nesposobnost za rad sve dok takva nesposobnost traje, a ako za vrijeme trajanja ovog prava navrši 60 godina života, trajno zadržava pravo na mirovinu.


komentar(a)..ili pretražite našu bazu financijskih proizvoda

Računi
Štednje
Krediti
Kartice
 
 
1. Tražim:
Tekući račun
Žiro račun
Devizni račun
2. Važnije mi je:
Veliko prekoračenje     (samo za tekući)
Povoljna kamata na minus     (samo za tekući)
Naknada za vođenje
Novac.net je baza svih financijskih i telekom proizvoda na hrvatskom tržištu za pretraživanje i pronalazak najbolje kreditne kartice, računa, kredita, štednje ili telefonske, mobilne i internet tarife.


Pročitajte i ovo:

Prijavi se na newsletter - obavijesti o najboljim uštedama i povoljnim proizvodima

Kontaktirajte nas:

Pitanja i informacije   |   Marketing   |   Admin

Novosti   |   Kontakt   |   Impressum   |   O nama

© 2017, Novac.net. Sva prava pridržana. Powered by DPN.
Na vrh